Srpski English Greek Russian
SRPSKI ENGLISH ΕΛΛΗΝΙΚΑ RUSSIAN
  Deltapro
    deltapro tim    
 

Tim stručnjaka Deltaproa čini grupa motivisanih profesionalaca, sa odgovarajućim kvalifikacijama i stalnom težnjom ka ličnom i profesionalnom usavršavanju. Mi smo pravi tim. Ponosni smo na srdačnu i opuštenu atmosferu u kojoj radimo, efikasnu komunikaciju i plodnu razmenu ideja. Poverenje i saradnja su osnova za uspešne odnose našeg projektnog biroa kako sa naručiocima projekata, tako i sa poslovnim partnerima. Naš fleksibilan pristup omogućava nam da prilagodimo način rada svakom konkretnom zadatku na putu ka pretvaranju Vaših zamisli u stvarnost.

Dvadeset godina iskustva u arhitektonskoj profesiji i brojni izvedeni objekti govore dovoljno o nama.

WEB Solutions by EGO.RS