Božidar je završio Građevinski fakultet u Beogradu. Posle projektantske i izvođačke karijere u državnim preduzaćima, osnovao je privatnu projektantsku firmu koja neprekidno radi od 1989. godine. Nesebično prenosi znanje i iskustvo na mlađe saradnike i brine i uspeva da svaki naručilac projekta bude zadovoljan.

Additional Info